SIR Business Continuity Planning ( İş Sürekliliği Planlaması ISO 22301: 2019 )                                                                    


Pandemi, doğal afet vb. durumlarda iş sürekliliğini sağlayabilmek, müşteri memnuniyet seviyesini koruyabilmek için teknolojik alt yapının yanı sıra yönetim ve planlamanın da olağan üstü durumlara hazır bulundurulması adına organizasyon yapımız üç farklı şehirde üç farklı ve birbirini ikâme edebilecek şekilde yönetim ve insan kaynağıyla donatılmıştır. Böylelikle risk yönetimiyle ilgili müşterilerimizin tüm beklentileri karşılanmaktadır.