• http://ge.mam.tubitak.gov.tr/sites/images/personel_6.jpg 

      Personelimizin % 73’ü Üniversite mezunu olup % 35’ in   üzerindeki Kadın istihdamımız gün geçtikçe liyakat esaslı olarak artış göstermektedir. Yaş ortalaması 33.49 olan şirketimizde  personelimizin   %5’i   Gümrük Müşaviri , %25 ‘i Gümrük Müşavir Yardımcısıdır.

  •  


    1.