Şirketimiz gümrük mevzuatının öngördüğü tüm işlemlerin takibi ve uygulanması aşamalarında hizmet vermektedir.

Serbest Dolaşıma Giriş(ithalat),İhracat, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme,

Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Antrepo, Geçici İthalat , Transit,

Serbest Bölge İşlemleri, Mahrece İade  ,  İmha ve Terk işlemleri