Şirketimiz gümrük mevzuatının öngördüğü tüm işlemlerin takibi ve uygulanması aşamalarında hizmet vermektedir


• Serbest Dolaşıma Giriş(ithalat),
• İhracat,
• Dahilde İşleme,
• Hariçte İşleme,
• Gümrük Kontrolü Altında İşleme,
• Antrepo,
• Geçici İthalat,
• Transit,
• Serbest Bölge İşlemleri,
• Mahrece İade , İmha ve Terk işlemleri
• Tarife tespiti
• Menşe Tespiti
• Kıymet Tespiti