SIR Gümrük, tüm iş süreçleri ve ilişkilerinde etik ve ahlaki değerlere önem veren, doğruluk, dürüstlük, sadakat ve adalet olgularından ödün vermeyen bir anlayışa sahiptir. SIR Gümrük ve Çalışanları,

  • Yaptıkları iş ve işlemleri, yapılan işin niteliği itibariyle yarı kamu görevlisi vasfıyla yapıldığının bilincinde, her zaman dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmektedir.
  • Kurumsal görünüşün, görevi ne olursa olsun tüm Çalışanların bireysel davranışları ve eylemleri ile şekillenmekte olduğunun bilincindedir.
  • Bütün evrensel etik çalışma ilke ve standartlarına İş Ortakları tarafından da saygı gösterilmesini beklemektedir.
  • Mesleki saygınlık ve kurumsal kimliğine zarar verecek davranışlardan kaçınmaktadır.
  • Adil rekabet ilkelerine kayıtsız şartsız uyarak haksız rekabette bulunmamakta, adil rekabetin korunmasını gözetmekte, tüm uygulamalarını bu yönde geliştirmektedir.
  • Diğer Çalışanlar ve İş Ortaklarının kişisel haysiyetlerine saygı duyma ve bireysel haklarını koruma yükümlülüğünü de üstlenmektedir.
  • Başta İş Ortaklarının verdiği bilgiler olmak üzere her türlü bilgiyi korumakla sorumludur.

SIR Gümrük yayımlamış olduğu Etik Çalışma Yönetmeliği değişime açık bir doküman olup yasal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişikliklere göre düzenli olarak geliştirilebilmektedir. Belirtilen etik ve ahlaki değerler ile çelişkili bir durum ortaya çıktığında Çalışanlar ve İş Ortakları SIR Gümrük yetkilileri ile her zaman iletişime geçebilirler.

SIR Gümrük Etik Çalışma Yönetmeliği için lütfen tıklayınız