Firmaların işlemlerinin; cari işlemlerde ihtilafa konu olmaması, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sonradan kontrollerde ihtilaflı hususlarla karşılaşılmaması, mevcut risklerin tespiti, muhtemel risklerin mevzuata uygun şekilde minimize edilmesi adına Gümrük Denetim ve Danışmanlık Hizmeti sunmaktayız.

Denetim hizmeti kapsamındaki firmaların gümrük dosyalarını, aşağıdaki başlıklar altında detaylı inceleyerek, muhtemel riskler konusunda tavsiyelerde bulunmaktayız.

- İthal eşyasının gümrük beyannamesi ile muhasebe, stok ve finans kayıtlarında uyumluluk

- Vergilendirme kurallarına uygunluk

- Beyan edilen eşyalar yönüyle Tarife, Menşei ve Kıymet bakımından uygunluk

- Kullanılan rejimler ve rejimlerin kurallarına uygunluk

- Ticaret politikası önlemlerine uygunluk

- Diğer önemli hususlar.


Dış Ticaret ve Gümrük İşlemlerinin Her Aşamasında Danışmanlık Hizmetleri

- Proje ve Operasyon danışmanlığı

-  Hukuki uyuşmazlık ve ihtilaflar konusunda danışmanlık
-  Mevzuat kaynaklı risk ve fırsatların değerlendirilmesinde danışmanlık
-  Sonradan kontrol , denetleme ve raporlama işlemleri
-  Sonradan kontrol , denetleme ve raporlama işlemleri
-  AEO ( Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ) alımı ve sürekli eğitim / danışmanlık hizmetleri
-  Gümrük Rejimleri ile ilgili danışmanlık
-  Tarife, kıymet, menşe tespiti ile ilgili danışmanlık
-  Fikri ve Sınai Haklarla ilgili danışmanlık