C:\Users\garslan\Desktop\Mind-at-work_crop.jpg  

Firmamız bünyesinde ayrı bir departman olarak kurulan, AR-GE departmanı;
inovasyon ve AR-GE faaliyetlerini yürüterek iş ve süreçlerin hizmet kalitesinin çeşitliliğinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi adına faaliyet yürütmektedir.